seminarium

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie

W istocie rzeczy

Akademia Platońska

 

zapraszają na:

seminarium - już wkrótce

Filozofia wobec wojny

prowadzą: dr Rafał Katamay i dr Janusz Kucharczyk

Obraz ilustrujący seminarium Seminarium Filozofia wobec wojny

Planowane tematy:

Czym jest męstwo? (między sprzeciwem, walecznością, odwagą, opanowaniem, stałością a posłuszeństwem)

Co rządzi historią? (jednostka, narody, interesy, klasy, państwa, siła, władza)

Czy wojna może być sprawiedliwa? (między pacyfizmem, patriotyzmem, ideą wojny sprawiedliwej a militaryzmem)

Teodycea wobec wojny (między karą, ofiarą, krzywdą niezawinioną a tajemnicą)