Seminarium - aktualny program

 

W istocie rzeczy
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
W istocie rzeczy

Akademia Platońska

 
zapraszają na:

Seminarium z metafizyki

prowadzą: dr Rafał Katamay i dr Janusz Kucharczyk

U podstaw rzeczywistości

Seminarium ma na celu prześledzenie wybranych kwestii związanych z ogólną teorią rzeczywistości (metafizyką) na podstawie analizy i porównania dwóch tekstów: fragmentów dialogów Platona oraz fragmentów współczesnych myślicieli. Chcemy tym samym skonfrontować starożytną, platońską propozycję interpretacji świata ze współczesnymi koncepcjami i zobaczyć w jakiej części jest ona do utrzymania.

Na seminarium zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką, studentów i pracowników naukowych różnych dziedzin, związanych i niezwiązanych z filozofią. 

Program i literatura

Najbliższe spotkanie:

| 10.03.2021 |godz. 18:00-19:15 | Jak został stworzony świat? (Platon  - Lubelska Szkoła Filozoficzna) gościnnie: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak z KUL

Link do live'a na Facebooku ›

Link do wzięcia udziału w seminarium na clickmeeting ›

Jak został stworzony świat? (Platon - Lubelska Szkoła Filozoficzna)

Czy świat istniał zawsze czy został stworzony? Czy został stworzony z niczego czy z czegoś? Czy zasada ex nihilo nihil fit (z niczego nic nie powstaje) wyklucza koncepcję creatio ex nihilo (stworzenie z niczego)? Jak ulega rewizji grecka koncepcja bytu i świata pod wpływem metafizyki stworzenia? Chcemy przyjrzeć się tym zagadnieniom w perspektywie Platońskiej ontologii i kosmologii próbując doszukać różnic i podobieństw w stosunku do współczesnej filozoficznej wersji kreacjonizmu, reprezentowanej przez Lubelską Szkołę Filozoficzną.

Gościem specjalnym będzie prof. dr hab. Jacek Wojtysiak z KUL, jeden z najlepszych polskich metafizyków młodego pokolenia, potrafiący doskonale łączyć tomistyczne tradycje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z rygoryzmem językowym i logicznym, jaki narzuca filozofia analityczna.

 

Platon, Timajos 27a-38c, 48a-53b.  tekst grecki»     Fragmenty polsko-greckie » 

 

F. M. Cornford, Plato’s Cosmology, London 1937.

G. R. Carone, Plato’s Cosmology and its Ethical Dimensions, Cambridge 2005.

Th.K. Johansen, Why the Cosmos Needs a Craftsman: Plato, Timaeus 27d5-29b1, Phronesis 59 (2014), s. 297-320. Tekst ›

M. Heller, Timajos - Filozoficzny mit o pochodzeniu i naturze świata, Analecta Cracoviensia XVII 1985. Tekst

 

A. Maryniarczyk, Dlaczego stworzenie ex nihilo. Teoria metafizycznego kreacjonizmu, Lublin 2018.

CREATIO EX NIHILO (stworzenie z niczego) - hasło w Powszechnej Encyklopedii Filozofii (A. Maryniarczyk). Tekst »

G. Szumera, Metafizyka stworzenia. Świętego Tomasza z Akwinu teoria creatio ex nihilo, Lublin 2017.

J. Wojtysiak, "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?", Lublin 2008.

J. Wojtysiak, Starożytne początki problematyki istnienia, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXIX, z. 1, 2001, s. 5-27.

 

W. Stróżewski, Creatio ex nihilo, w: tenże, Dialektyka twórczości, Kraków 1983, s. 54-76.

D. Sedley, Creationism and its Critics in Antiquity, Berkeley 2007.

Creation "ex nihilo": Origins, Development, Contemporary Challenges, ed. G. A. Anderson, M. Bockmuehl, Indiana 2018.

Ch. H. Kahn, Dlaczego w filozofii greckiej nie pojawia się odrębne pojęcie istnienia?, w: tenże, Język i ontologia, Kęty 2008, s. 54-65.

1 | 27.11.2019 | Czy idea istnieje realnie? (Platon - Alfred North Whitehead) 

 

Platon, Menon 70a-72d     tekst grecki » 

 

A.N. Whitehead, Nauka i świat współczesny, tł. S. Magala, Pax, Warszawa 1988, s. 164-180.

 

Ch.H. Kahn, Piorytet definicji: od Lachesa do Menona, [w:] tenże, Platon i dialog sokratyczny, Warszawa 2018, s. 251-303.   

N.F. Alican, H. Thesleff, Rethinking Plato’s Forms, „Arctos: Acta Philologica Fennica” (47), 2013, s. 11-47.   tekst »

 J. B. Cobb, Słownik pojęć Whiteheada. Glosariusz i słownik polsko-angielski do książki „Process and Reality”, przeł. Ł. Lamża, hasło: Przedmioty wieczne (Eternal Objects), Kraków 2016.

A. Jurek, Indywiduum w procesie. Studium metafizyki A. N. Whiteheada, Warszawa 2013, s. 45-62.

J. Życiński, Elementy platonizmu ontologicznego w Whiteheadowskiej filozofii Boga, "Studia Philosophiae Christianae" 27/2, 1991, s. 83-98.   tekst »

 

2 | 11.12.2019 | Ile jest światów? (Platon - John Barrow)

 

Platon, Fedon 99c-102b     tekst grecki »

 

J.D. Barrow, Platońskie niebo nade mną, platońskie niebo we mnie, [w:] tenże, π razy drzwi. Szkice o liczeniu, myśleniu i istnieniu, Warszawa 1996, s. 353-420.

 

B. Dembiński, O platońskich ideach, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce LX”, 2016, s. 84–85.   tekst » 

Ch.H. Kahn, Prezentacja teorii idei, [w:] tenże, Platon i dialog sokratyczny, Warszawa 2018, s. 523-583.

J. Życiński, Ontologia Platona a ewolucja kosmiczna, [w:] tenże, Świat matematyki i jej materialnych cieni, Kraków 2013, s. 151-174.

M. Heller, Racjonalność i matematyczność świata, [w:] tenże, Filozofia i wszechświat, Kraków 2008, s. 37-104.

A. Łukasik, Fizyka współczesna a ontologie Demokryta i Platona tekst »

 

3 | 22.01.2020 | Dobro, prawda, piękno (Platon - Józef Tischner)

 

Platon, Państwo 507b-509d      tekst polski [2692-2743] »     tekst grecki »

 

J. Tischner, Filzofia dramatu, Znak 2006.

 

W. Stróżewski, Wykłady o Platonie. Ontologia, Kraków 1992, s. 82-91.

A. Nemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, Lublin 1994, s. 48-55.

H.-G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem, Kęty 2002, s. 46-75.

K. Jasiński, Doświadczenie wartości przez człowieka w myśli Józefa Tischnera, „Idea – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, XX Białystok 2008, s. 81-95 tekst »

J. Filek, Człowiek wobec wartości czy wobec człowieka, "Znak", nr 9 (604), 2005.   tekst »

P. Brzozowski, Uniwersalna hierarchia wartości, "Przegląd Fsychologiczny", t. 48, nr 3, 2005, s. 261-276.   tekst »

 

4 | 19.02.2020 | Czy światem rządzi liczba? (Platon - Roger Penrose)

 

Platon, Państwo 524d-527b      tekst polski [2915-2962] »     tekst grecki » 

 

R. Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, Warszawa 2017, s. 7-23. 

 

J. Widomski, Ontologia liczby, Kraków 1996, s. 37-53.

B. Dembiński, Późna nauka Platona, Katowice2003, s. 55-80.

Z. Król, Platonizm matematyczny i hermeneutyka, Warszawa 2006, s. 26-58.

R. Penrose, J. Urbaniec, Świat fizyczny wyłania się z matematyki. Z Rogerem Penrosem rozmawia Jacek Urbaniec, "Filozofia Nauki", r. I, nr 1, 1993, s. 153-162.   tekst »

A.M. Proszewska, Matematyczny platonizm Rogera Penrose'a, s. 37-43.   tekst »

 

5 | 19.11.2020 | godz. 18:00-19:00 | Jak czas odbija wieczność? (Platon - Michał Heller)

Wideo-zaproszenie: 

 

Platon, Timajos 37c-38c      tekst grecki »

 

M. Heller, Genesis czasu, Zagadniania filozoficzne w nauce, V, 1983, s. 14-25, link do artykułu › 

M. Heller, Czas i Wieczność, Konieczność i Wolność, link do wideo ›

M. Heller, Czas człowieka i czas kosmosu, link do wideo › 

M. Heller, Timajos - Filozoficzny mit o pochodzeniu i naturze świata, Analecta Cracoviensia XVII 1985, link do artykułu

 

6 | 16.12.2020 |godz. godz. 18:00-19:00 | Mechanika przyrody? (Platon  - Daniel Dennett)   

 

Platon, Timajos 26d-39d, 48a-53b     tekst grecki »

 

D.C. Dennett, Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, Kraków 2017. 

D. Dennett, Al. Plantinga, Nauka i religia. Czy można je pogodzić?, Kraków 2014.

D. Dennett, Od bakterii do Bacha i z powrotem link do wideo 

O przypadku i konieczności, Daniel Dennett & Michał Heller - debata link do wideo › 

 

A. E. Taylor, A commentary on Plato's Timaeus, Clarendon Press 1928.

F.M. Cornford, Plato's Cosmology. The Timaeus of Plato, Indianapolis 1997. 

M. Heller, Timajos - Filozoficzny mit o pochodzeniu i naturze świata, Analecta Cracoviensia XVII 1985, link do artykułu 

M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007.

 

| 20.01.2021 |godz. 18:00-19:00 | Inkarnacja i reinkarnacja duszy (Platon  - Jerzy Prokopiuk)

Gościem spotkania wraz z wystąpieniem był Jerzy Prokopiuk

W seminarium wziął udział również prof. dr hab. Bogdan Dembiński

Wideo:

 

Platon, Fedon 81c–82c, 113d–115a.

Platon, Państwo 617d–621d.

Platon, Fajdros 246a–249d.

Platon, Timajos 41b-42e.

 

J. Prokopiuk, Manifest wolności, Białystok 2014, s. 245-251. 

J. Prokopiuk, Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka, Katowice 2008.

J. Prokopiuk, Gnoza i gnostycyzm, vis-a-vis Etiuda, 2019.

J. Prokopiuk, Gnoza i ja — raz jeszcze, link do artykułu ›

J. Prokopiuk, Reinkarnacja w chrześcijaństwie, link do wideo 

 

S. Lisiecki, Nauka Platona o prabycie duszy, Kraków 1927.

E. Gee, Mapping the Afterlife, Oxford 2020.

E. Rohde, Psyche, Kęty 2007.

A.M. Filipowicz, Chrześcijaństwo a reinkarnacja i metempsychoza w świetle polemiki Tertuliana z Platonem, Vox Patrum 30 (2010) t. 5, s. 189-211. 

R. Steiner, Teozofia. Wprowadzenie w nadzmysłowe poznanie świata i przeznaczenie człowieka, Warszawa 2002.

A. Jocz, Szczególny przypadek recepcji gnozy w Polsce. Jerzego Prokopiuka poszukiwanie duchowości, „Przegląd Religioznawczy”, 2016, nr 1 (259), link do artykułu ›

TOP