Seminarium - aktualny program

 

W istocie rzeczy
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
W istocie rzeczy

Akademia Platońska

 
zapraszają na:

Seminarium z metafizyki

prowadzą: dr Rafał Katamay i dr Janusz Kucharczyk

U podstaw rzeczywistości

Seminarium ma na celu prześledzenie wybranych kwestii związanych z ogólną teorią rzeczywistości (metafizyką) na podstawie analizy i porównania dwóch tekstów: fragmentów dialogów Platona oraz fragmentów współczesnych myślicieli. Chcemy tym samym skonfrontować starożytną, platońską propozycję interpretacji świata ze współczesnymi koncepcjami i zobaczyć w jakiej części jest ona do utrzymania.

Na seminarium zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką, studentów i pracowników naukowych różnych dziedzin, związanych i niezwiązanych z filozofią. 

Program i literatura

1 | 27.11.2019 | Czy idea istnieje realnie? (Platon - Alfred North Whitehead) 

 

Platon, Menon 70a-72d      tekst polski [s. 71-72] »     tekst grecki »

 

A.N. Whitehead, Nauka i świat współczesny, tł. S. Magala, Pax, Warszawa 1988, s. 164-180.

 

Ch.H. Kahn, Piorytet definicji: od Lachesa do Menona, [w:] tenże, Platon i dialog sokratyczny, Warszawa 2018, s. 251-303.   

N.F. Alican, H. Thesleff, Rethinking Plato’s Forms, „Arctos: Acta Philologica Fennica” (47), 2013, s. 11-47.   tekst »

 J. B. Cobb, Słownik pojęć Whiteheada. Glosariusz i słownik polsko-angielski do książki „Process and Reality”, przeł. Ł. Lamża, hasło: Przedmioty wieczne (Eternal Objects), Kraków 2016.

A. Jurek, Indywiduum w procesie. Studium metafizyki A. N. Whiteheada, Warszawa 2013, s. 45-62.

J. Życiński, Elementy platonizmu ontologicznego w Whiteheadowskiej filozofii Boga, "Studia Philosophiae Christianae" 27/2, 1991, s. 83-98.   tekst »

 

2 | 11.12.2019 | Ile jest światów? (Platon - John Barrow)

 

Platon, Fedon 99c-102b      tekst polski [s. 166-167] »     tekst grecki »

 

J.D. Barrow, Platońskie niebo nade mną, platońskie niebo we mnie, [w:] tenże, π razy drzwi. Szkice o liczeniu, myśleniu i istnieniu, Warszawa 1996, s. 353-420.

 

B. Dembiński, O platońskich ideach, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce LX”, 2016, s. 84–85.   tekst » 

Ch.H. Kahn, Prezentacja teorii idei, [w:] tenże, Platon i dialog sokratyczny, Warszawa 2018, s. 523-583.

J. Życiński, Ontologia Platona a ewolucja kosmiczna, [w:] tenże, Świat matematyki i jej materialnych cieni, Kraków 2013, s. 151-174.

M. Heller, Racjonalność i matematyczność świata, [w:] tenże, Filozofia i wszechświat, Kraków 2008, s. 37-104.

A. Łukasik, Fizyka współczesna a ontologie Demokryta i Platona tekst »

 

3 | 22.01.2020 | Dobro, prawda, piękno (Platon - Józef Tischner)

 

Platon, Państwo 507b-509d      tekst polski [2692-2743] »     tekst grecki »

 

J. Tischner, Filzofia dramatu, Znak 2006.

 

W. Stróżewski, Wykłady o Platonie. Ontologia, Kraków 1992, s. 82-91.

A. Nemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, Lublin 1994, s. 48-55.

H.-G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem, Kęty 2002, s. 46-75.

K. Jasiński, Doświadczenie wartości przez człowieka w myśli Józefa Tischnera, „Idea – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, XX Białystok 2008, s. 81-95 tekst »

J. Filek, Człowiek wobec wartości czy wobec człowieka, "Znak", nr 9 (604), 2005.   tekst »

P. Brzozowski, Uniwersalna hierarchia wartości, "Przegląd Fsychologiczny", t. 48, nr 3, 2005, s. 261-276.   tekst »

 

4 | 19.02.2020 | Czy światem rządzi liczba? (Platon - Roger Penrose)

 

Platon, Państwo 524d-527b      tekst polski [2915-2962] »     tekst grecki » 

 

R. Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, Warszawa 2017, s. 7-23. 

 

J. Widomski, Ontologia liczby, Kraków 1996, s. 37-53.

B. Dembiński, Późna nauka Platona, Katowice2003, s. 55-80.

Z. Król, Platonizm matematyczny i hermeneutyka, Warszawa 2006, s. 26-58.

R. Penrose, J. Urbaniec, Świat fizyczny wyłania się z matematyki. Z Rogerem Penrosem rozmawia Jacek Urbaniec, "Filozofia Nauki", r. I, nr 1, 1993, s. 153-162.   tekst »

A.M. Proszewska, Matematyczny platonizm Rogera Penrose'a, s. 37-43.   tekst »

 

5 | 19.11.2020 | godz. 18:00-19:00 | Jak czas odbija wieczność? (Platon - Michał Heller)

Wideo-zaproszenie: 

 

Platon, Timajos 37c-38c      tekst polski (s. 190) »     tekst grecki »

 

M. Heller, Genesis czasu, Zagadniania filozoficzne w nauce, V, 1983, s. 14-25, link do artykułu › 

M. Heller, Czas i Wieczność, Konieczność i Wolność, link do wideo ›

M. Heller, Czas człowieka i czas kosmosu, link do wideo › 

M. Heller, Timajos - Filozoficzny mit o pochodzeniu i naturze świata, Analecta Cracoviensia XVII 1985, link do artykułu

 

6 | 16.12.2020 |godz. godz. 18:00-19:00 | Mechanika przyrody? (Platon  - Daniel Dennett)   

 

Platon, Timajos 26d-39d, 48a-53b      tekst polski (s. 185-191, 195-198) »     tekst grecki »

 

D.C. Dennett, Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, Kraków 2017. 

D. Dennett, Al. Plantinga, Nauka i religia. Czy można je pogodzić?, Kraków 2014.

D. Dennett, Od bakterii do Bacha i z powrotem link do wideo 

O przypadku i konieczności, Daniel Dennett & Michał Heller - debata link do wideo › 

 

A. E. Taylor, A commentary on Plato's Timaeus, Clarendon Press 1928.

F.M. Cornford, Plato's Cosmology. The Timaeus of Plato, Indianapolis 1997. 

M. Heller, Timajos - Filozoficzny mit o pochodzeniu i naturze świata, Analecta Cracoviensia XVII 1985, link do artykułu 

M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007.

 

| 20.01.2021 |godz. 18:00-19:00 | Inkarnacja i reinkarnacja duszy (Platon  - Jerzy Prokopiuk)

Gościem spotkania wraz z wystąpieniem był Jerzy Prokopiuk

W seminarium wziął udział również prof. dr hab. Bogdan Dembiński

Wideo:

 

Platon, Fedon 81c–82c, 113d–115a.

Platon, Państwo 617d–621d.

Platon, Fajdros 246a–249d.

Platon, Timajos 41b-42e.

 

J. Prokopiuk, Manifest wolności, Białystok 2014, s. 245-251. 

J. Prokopiuk, Rozdroża, czyli zwierzenia gnostyka, Katowice 2008.

J. Prokopiuk, Gnoza i gnostycyzm, vis-a-vis Etiuda, 2019.

J. Prokopiuk, Gnoza i ja — raz jeszcze, link do artykułu ›

J. Prokopiuk, Reinkarnacja w chrześcijaństwie, link do wideo 

 

S. Lisiecki, Nauka Platona o prabycie duszy, Kraków 1927.

E. Gee, Mapping the Afterlife, Oxford 2020.

E. Rohde, Psyche, Kęty 2007.

A.M. Filipowicz, Chrześcijaństwo a reinkarnacja i metempsychoza w świetle polemiki Tertuliana z Platonem, Vox Patrum 30 (2010) t. 5, s. 189-211. 

R. Steiner, Teozofia. Wprowadzenie w nadzmysłowe poznanie świata i przeznaczenie człowieka, Warszawa 2002.

A. Jocz, Szczególny przypadek recepcji gnozy w Polsce. Jerzego Prokopiuka poszukiwanie duchowości, „Przegląd Religioznawczy”, 2016, nr 1 (259), link do artykułu ›

 

| 10.02.2021 |godz. 18:00-19:00 | Jak został stworzony świat? (Platon  - Lubelska Szkoła Filozoficzna)

TOP