seminaria

Platonizm w metafizyce / ontologii

tymczasowo zawieszone

archiwum

U podstaw rzeczywistości
(Platon - współcześni)

11.2019-03.2021

Filozofia wobec pandemii

04-10.2020