archiwum

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie

W istocie rzeczy

Akademia Platońska

 

zapraszają na:

seminarium 04-10.2020

Filozofia wobec pandemii

prowadzą: dr Rafał Katamay i dr Janusz Kucharczyk

Celem seminarium jest filozoficzny namysł nad wybranymi kwestiami, które stały się widoczne i obecne w wyniku pandemii koronawirusa. Spotkania będą dostępne w postaci webinarium online według poniższego harmonogramu.

5 | 28.10.2020 | 17:00-18:00 | Pandemia okiem platonika

W ostatnim seminarium chcemy zastanowić się nad pocieszeniem, jakie daje filozofia Platona, który w dialogu Fedon pisze: „Autentyczni filozofowie zajmują się śmiercią i najmniej ze wszystkich ludzi przerażeni są umieraniem” (67e). W odwołaniu się m.in. do tego dialogu chcemy zastanowić się jaką przewagę i ostatecznie wygraną nad chorobą i przemijaniem widzi zwolennik filozofii platońskiej w rozumie człowieka oraz w samej naturze. 

4 | 01.07.2020 | 17:00-18:30 | Jak działa Bóg w trakcie pandemii?

Temat zakłada pewne mocne założenia metafizyczno-teologiczne, w tym przede wszystkim istnienie dobrego Boga. Na takim gruncie zastanowimy się przede wszystkim nad złem naturalnym: czy i jak jest ono do pogodzenia z istnieniem Boga. Poruszona zostanie m.in. kwestia przyczyny i sposobów tzw. nieinterwencyjnego działania Boga.

Poniżej zamieszczamy wideo ze spotkania online:

3 | 01.07.2020 | 17:00-18:30 | Dlaczego natura tworzy choroby?

Chcemy przeanalizować wybrane aspekty natury świata, które umożliwiają choroby. Pytanie „dlaczego?” będzie więc skierowane przede wszystkim do ontologicznej struktury rzeczywistości, która warunkuje zarówno to, co określamy jako naturalnie dobre, jak i złe. Przyjrzymy się między innymi niedoskonałości świata, a dalej jego złożoności, zjawisku erozji, adaptacji oraz życia kosztem innego życia.

2 | 20.05.2020 | 17:00-18:00 | Jak ludzkość zmieni się po pandemii?

Zastanowimy się jak zmieni się świat na wskutek przeżytej pandemii w kontekście politycznym, geopolitycznym, ekonomicznym i naukowo-technologicznym.  Przyjrzymy się między innymi schematowi „dobra natura – zła technika”, który wydaje się w trakcie „ataku” choroby odwracać: nowoczesne technologie pomagają ludziom egzystować w dobie niekorzystnych warunków naturalnych.

Poniżej zamieszczamy wideo ze spotkania online:

1 | 29.04.2020 | 17:00-18:00 | Lęk jako postawa egzystencjalna

Chcemy dokonać analizy lęku w oparciu o pojęcie wolności i konieczności. W nawiązaniu do filozofii stoików, epikurejczyków a także Kierkegaarda chcemy przyjrzeć się lękowi z jednej strony w obliczu tego, co nieznane, niepewne, a z drugiej konieczne, nieuniknione. Wydaje się, że pandemia konfrontuje nas z jednym i drugim typem lęku.