W istocie rzeczy
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
W istocie rzeczy

Akademia Platońska

 
zapraszają na:

Seminarium filozoficzne

prowadzą: dr Rafał Katamay i dr Janusz Kucharczyk

 

Filozofia wobec pandemii

Celem seminarium jest filozoficzny namysł nad wybranymi kwestiami, które stały się widoczne i obecne w wyniku pandemii koronawirusa. Spotkania będą dostępne w postaci webinarium online według poniższego harmonogramu.

Program

1 | 29.04.2020 | 17:00-18:00 | Lęk jako postawa egzystencjalna 

Chcemy dokonać analizy lęku w oparciu o pojęcie wolności i konieczności. W nawiązaniu do filozofii stoików, epikurejczyków a także Kierkegaarda chcemy przyjrzeć się lękowi z jednej strony w obliczu tego, co nieznane, niepewne, a z drugiej konieczne, nieuniknione. Wydaje się, że pandemia konfrontuje nas z jednym i drugim typem lęku. 

2 | 20.05.2020 | 17:00-18:00 | Jak ludzkość zmieni się po pandemii? 

Zastanowimy się jak zmieni się świat na wskutek przeżytej pandemii w kontekście politycznym, geopolitycznym, ekonomicznym i naukowo-technologicznym.  Przyjrzymy się między innymi schematowi „dobra natura – zła technika”, który wydaje się w trakcie „ataku” choroby odwracać: nowoczesne technologie pomagają ludziom egzystować w dobie niekorzystnych warunków naturalnych.

Poniżej zamieszczamy wideo ze spotkania online:

3 | 01.07.2020 | 17:00-18:30 | Dlaczego natura tworzy choroby?

Chcemy przeanalizować wybrane aspekty natury świata, które umożliwiają choroby. Pytanie „dlaczego?” będzie więc skierowane przede wszystkim do ontologicznej struktury rzeczywistości, która warunkuje zarówno to, co określamy jako naturalnie dobre, jak i złe. Przyjrzymy się między innymi niedoskonałości świata, a dalej jego złożoności, zjawisku erozji, adaptacji oraz życia kosztem innego życia.

4 | 01.07.2020 | 17:00-18:30 | Jak działa Bóg w trakcie pandemii? 

Temat zakłada pewne mocne założenia metafizyczno-teologiczne, w tym przede wszystkim istnienie dobrego Boga. Na takim gruncie zastanowimy się przede wszystkim nad złem naturalnym: czy i jak jest ono do pogodzenia z istnieniem Boga. Poruszona zostanie m.in. kwestia przyczyny i sposobów tzw. nieinterwencyjnego działania Boga.

Poniżej zamieszczamy wideo ze spotkania online:

5 | powiadomimy o dokładnym terminie  na początku października 2020| Pandemia okiem platonika 

W ostatnim seminarium chcemy zastanowić się nad pocieszeniem, jakie daje filozofia Platona, który w dialogu Fedon pisze: „Autentyczni filozofowie zajmują się śmiercią i najmniej ze wszystkich ludzi przerażeni są umieraniem” (67e). W odwołaniu się m.in. do tego dialogu chcemy zastanowić się jaką przewagę i ostatecznie wygraną nad chorobą i przemijaniem widzi zwolennik filozofii platońskiej w rozumie człowieka oraz w samej naturze.  

Informujemy, że poniższe seminarium zostaje zawieszona na czas pandemii i zrealizowane w późniejszym terminie.
W istocie rzeczy
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
W istocie rzeczy

Akademia Platońska

zapraszają na:

Seminarium z metafizyki

prowadzą: dr Rafał Katamay i dr Janusz Kucharczyk

U podstaw rzeczywistości

Katowice, ul. Bankowa 8, godz. 15:30-17:00, sala senatu

Seminarium ma na celu prześledzenie wybranych kwestii związanych z ogólną teorią rzeczywistości (metafizyką) na podstawie analizy i porównania dwóch tekstów: fragmentów dialogów Platona oraz fragmentów współczesnych myślicieli. Chcemy tym samym skonfrontować starożytną, platońską propozycję interpretacji świata ze współczesnymi koncepcjami i zobaczyć w jakiej części jest ona do utrzymania.

Na seminarium zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką, studentów i pracowników naukowych różnych dziedzin, związanych i niezwiązanych z filozofią. 

Program i literatura

1 | 27.11.2019 | Czy idea istnieje realnie? (Platon - Alfred North Whitehead) 

 

Platon, Menon 70a-72d      tekst polski [s. 71-72] »     tekst grecki »

 

A.N. Whitehead, Nauka i świat współczesny, tł. S. Magala, Pax, Warszawa 1988, s. 164-180.

 

Ch.H. Kahn, Piorytet definicji: od Lachesa do Menona, [w:] tenże, Platon i dialog sokratyczny, Warszawa 2018, s. 251-303.   

N.F. Alican, H. Thesleff, Rethinking Plato’s Forms, „Arctos: Acta Philologica Fennica” (47), 2013, s. 11-47.   tekst »

 J. B. Cobb, Słownik pojęć Whiteheada. Glosariusz i słownik polsko-angielski do książki „Process and Reality”, przeł. Ł. Lamża, hasło: Przedmioty wieczne (Eternal Objects), Kraków 2016.

A. Jurek, Indywiduum w procesie. Studium metafizyki A. N. Whiteheada, Warszawa 2013, s. 45-62.

J. Życiński, Elementy platonizmu ontologicznego w Whiteheadowskiej filozofii Boga, "Studia Philosophiae Christianae" 27/2, 1991, s. 83-98.   tekst »

 

2 | 11.12.2019 | Ile jest światów? (Platon - John Barrow)

 

Platon, Fedon 99c-102b      tekst polski [s. 166-167] »     tekst grecki »

 

J.D. Barrow, Platońskie niebo nade mną, platońskie niebo we mnie, [w:] tenże, π razy drzwi. Szkice o liczeniu, myśleniu i istnieniu, Warszawa 1996, s. 353-420.

 

B. Dembiński, O platońskich ideach, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce LX”, 2016, s. 84–85.   tekst » 

Ch.H. Kahn, Prezentacja teorii idei, [w:] tenże, Platon i dialog sokratyczny, Warszawa 2018, s. 523-583.

J. Życiński, Ontologia Platona a ewolucja kosmiczna, [w:] tenże, Świat matematyki i jej materialnych cieni, Kraków 2013, s. 151-174.

M. Heller, Racjonalność i matematyczność świata, [w:] tenże, Filozofia i wszechświat, Kraków 2008, s. 37-104.

A. Łukasik, Fizyka współczesna a ontologie Demokryta i Platona tekst »

 

3 | 22.01.2020 | Dobro, prawda, piękno (Platon - Józef Tischner)

 

Platon, Państwo 507b-509d      tekst polski [2692-2743] »     tekst grecki »

 

J. Tischner, Filzofia dramatu, Znak 2006.

 

W. Stróżewski, Wykłady o Platonie. Ontologia, Kraków 1992, s. 82-91.

A. Nemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, Lublin 1994, s. 48-55.

H.-G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem, Kęty 2002, s. 46-75.

K. Jasiński, Doświadczenie wartości przez człowieka w myśli Józefa Tischnera, „Idea – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, XX Białystok 2008, s. 81-95 tekst »

J. Filek, Człowiek wobec wartości czy wobec człowieka, "Znak", nr 9 (604), 2005.   tekst »

P. Brzozowski, Uniwersalna hierarchia wartości, "Przegląd Fsychologiczny", t. 48, nr 3, 2005, s. 261-276.   tekst »

 

4 | 19.02.2020 | Czy światem rządzi liczba? (Platon - Roger Penrose)

 

Platon, Państwo 524d-527b      tekst polski [2915-2962] »     tekst grecki » 

 

R. Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, Warszawa 2017, s. 7-23. 

 

J. Widomski, Ontologia liczby, Kraków 1996, s. 37-53.

B. Dembiński, Późna nauka Platona, Katowice2003, s. 55-80.

Z. Król, Platonizm matematyczny i hermeneutyka, Warszawa 2006, s. 26-58.

R. Penrose, J. Urbaniec, Świat fizyczny wyłania się z matematyki. Z Rogerem Penrosem rozmawia Jacek Urbaniec, "Filozofia Nauki", r. I, nr 1, 1993, s. 153-162.   tekst »

A.M. Proszewska, Matematyczny platonizm Rogera Penrose'a, s. 37-43.   tekst »

 

5 | Jak czas odbija wieczność? (Platon - Michał Heller) 

 

6 | Mechanika przyrody? (Platon  - Daniel Dennett) 

 

7 | Inkarnacja i reinkarnacja duszy (Platon - Jerzy Prokopiuk)

 

8 | Jak został stworzony świat? (Platon  - Lubelska Szkoła Filozoficzna)

TOP