konferencja

2-3 czerwca 2022

Platonizm w metafizyce
/ ontologii

źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Patronat merytoryczny:

referat

dr hab. Gabriela Besler

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Gottloba Fregego rozwój koncepcji myśli w latach 1879-1925. Czy Frege był platonistą?

abstrakt

Początki koncepcji myśli są widoczne już w pierwszej książce Fregego, Begriffsschrift (1979), jednak pełna koncepcja trzech królestw, z których jedno jest królestwem myśli, została przedstawiona dopiero w artykule Myśl. Studium logiczne, napisanym w 1918 roku, po przeczytaniu rękopisu Traktatu Ludwika Wittgensteina. Słowo „myśl” pojawia się we wszystkich tekstach Fregego po 1884 roku.

Oto cechy, które Frege przypisywał myśli / królestwu myśli: obiektywna, niezmienna, niezmysłowa, bezczasowa, niezależna od jakiegokolwiek podmiotu poznającego, realna (ale jej realność jest inna niż realność rzeczy czasoprzestrzennych), wcześniejsza od zdania w którym jest wyrażana, tylko w stosunku do niej może w ogóle pojawić się kwestia prawdziwości.

Chociaż Frege nigdzie tego wyraźnie nie stwierdza, a wśród jego badaczy brak zgody w tym względzie, uważam go za platonistę. Wszystko jednak zależy od definicji platonizmu.