konferencja

2-3 czerwca 2022

Platonizm w metafizyce
/ ontologii

źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Patronat merytoryczny:

referat

dr hab. Janusz Kaczmarek

Uniwersytet Łódzki

Idee, Atrybuty versus Obiekty i Tropy

abstrakt

Jestem bliski takiemu uprawianiu ontologii, w której bierze się pod uwagę nie tylko przedmioty świata realnego, ale również światów możliwych i – jeśli taki istnieje – świata idei. Takie stanowisko jest w pełni naturalne i było reprezentowane w filozofii współczesnej m. in. przez Whiteheada i Ingardena. Podczas (ewentualnej) prezentacji konferencyjnej przedstawię wskazane w tytule pojęcia w propozycji E. J. Lowe’a, a następnie podam kilka uwag na temat topologicznej charakterystyki tychże. Częściowo będę korzystał ze swej pracy The Four-Category Ontology Modulo Topological Ontology (Wyd. Routledge, Taylor & Francis Group, New York and London, 2022, ss. 143 – 164).