konferencja

2-3 czerwca 2022

Platonizm w metafizyce
/ ontologii

źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Patronat merytoryczny:

referat

dr hab. Tadeusz Bartoś

Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku

Platonizm jako produkt

abstrakt

Platonizm to nie jedyny „-izm” w filozoficznym świecie. Mamy tomizm, kantyzm, heglizm, i wiele innych. „-Izmy” rządzą się swoimi prawami, nabierają własnego istnienia niezależnego od pierwotnego tworzywa, do którego się odwołują. Historia oddziaływania „izmów warta” jest uwagi. A Platon, siła jego oddziaływania, skoro jak mówi się za Whiteheaedem, historia filozofii to przypisy do Platona, sprawia, że „-izm” platoński jest potężny, wszechobecny, zwodniczy, zwodzący i uwodzący. Warto przyjrzeć się, choćby przez chwilę, jak rodzą się filozoficzne „-izmy”, a więc także jak rodzą się platonizmy, by zobaczyć sposób trwania idei filozoficznych w dziejach.